Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ChimPol 2.0 – Engineering DNA polymerases for use in Single-Cell Sequencing workflows

Alternativ tittel: ChimPol2.0 – Utvikling av DNA polymeraser for bruk innenfor enkeltcellesekvensering

Tildelt: kr 0,50 mill.

Enkeltcellesekvensering gir tilgang til DNA- og RNA-sekvensinformasjon av individuelle celler og er en sterkt voksende applikasjon i mange forskjellige områder som kreftforskning, mikrobiell økologi og bioteknologi. For eksempel avslører sekvensering av individuelle celler i kreftforskning informasjon om mutasjoner som veldig få celler innehar og som ikke ville blitt oppdaget i vanlig «bulk» sekvensering. Uten enkelcellesekvensering ville derfor årsaken til sykdommen vært uoppdaget, og en tilpasset behandling ville ikke ha vært mulig. Innhenting av sekvenseringsdata av høy kvalitet fra individuelt isolerte celler er en flertrinnsprosess med mange kritiske trinn som kan påvirke kvaliteten på dataene. Dette prosjektet tar for seg et av de mest kritiske trinnene i prossessen ved å utvikle et skreddersydd enzym for ensartet amplifikasjon av hele genomet fra en enkelt isolert celle. Amplifiseringsenzymene som er tilgjengelig på markedet i dag er enten for trege eller for unøyaktige for å kunne gi et optimalt dataresultat.

-

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020