Tilbake til søkeresultatene

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Antibacterial biocides in the water cycle – an integrated approach to assess and manage risks for antibiotic resistance development

Alternativ tittel: Antibakterielle biocider i vannsyklusen - en integrert tilnærming for å vurdere og håndtere risiko for utvikling av antibiotikaresistens

Tildelt: kr 1,3 mill.

Vi bruker forskjellige antibakterielle biocider i det daglige liv. Antibakterielle biocider er til stede i desinfeksjonsmidler, kosmetiske produkter og munnvann samt bunnstoff. Disse antibakterielle biocidene havner i avløpsvann og til slutt i vannmiljøene som elver, innsjøer og sjøen. De er kjent for å fremme antibiotikaresistens hos bakterier, og derfor må risiko vurderes ved tilstedeværelse av slike biocider i miljøet med hensyn til utvikling og spredning av antibiotikaresistens. Vårt mål er å bestemme hvordan og i hvilken grad antibakterielle biocider bidrar til utvikling og spredning av antibiotikaresistente bakterier i forskjellige ferskvanns-/marine økosystemer, samt å informere og muliggjøre tiltak som til slutt beskytter menneskers helse og gir trygge vannressurser for alle. I prosjektet vil vi utforme kjemiske analyser for kvantifisering av forskjellige biocider, definere konsentrasjoner av forskjellige biocider som kan fremme antibiotikaresistens, identifisere dominerende og nye genetiske mekanismer for koseleksjon av antibiotikaresistens, avdekke forekomst og mekanismer for antibiotikaresistens drevet av metall-baserte bunnstoff som brukes i internasjonal sjøtrafikk og havbruk, og produserer en evalueringsordning i samarbeid med relevante myndigheter om hvordan risikoen for resistens formelt kan inkorporeres i eksisterende regelverk. Kunnskapen som skapes og dens innvirkning vil nå langt utover Europa. Vi vil gi midler til å veilede handling både ved kilden (godkjenning) og i andre deler av vannsyklusen.

The emergence and global dissemination of antibiotic resistant bacteria has developed into a severe threat to public health. Not only antibiotics but also antibacterial biocides (i.e., chemicals with antibacterial properties that are not used for treating infections) can drive resistance development vai co-selection. These include metals and numerous organic biocides used as disinfectants in health care, as antifouling agents, as preservatives, or as antibacterial agents in household products. In addition to their specific sites of applications, biocides are widely disseminated in the environment, particularly via wastewater streams, into waterways and eventually oceans. The overall aim of BIOCIDE is to determine how antibacterial biocides contribute to the development and spread of antibiotic resistant bacteria in different aquatic/marine ecosystems, and to inform and enable measures that ultimately protects human health and safe water resources for both humans and wildlife. The knowledge created and its impact will reach well beyond the European setting. We will provide means to guide action both at the source (approval), and in other parts of the water cycle. Predicted No Effect Concentrations and new methodology will facilitate possible future inclusion in regulatory systems, in Europe and elsewhere. The maritime sector will receive guidance to improve sustainable transports by a better understanding of potential human health risks associated with the use of antifouling agents. The research has high relevance for all three JPIs and for several themes within the call, particularly those related to risk assessment and management.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Temaer og emner

LTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseInternasjonaliseringLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP2 Innovasjon i stat og kommuneAntimikrobiell resistensCo-Funded/ERA-NETLavutslippNaturmangfold og miljøInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPortefølje HavLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerUtviklingsarbeidCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020HelseMarinLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBransjer og næringerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Fornyelse i offentlig sektorMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)Naturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterForskning og innovasjonGrunnforskningLTP2 HavPortefølje HelseJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)JPI Water ChallengesMarinFiskeri