Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Acoustic characteristics of Atlantic salmon feeding behaviour in recirculating aquaculture systems (RAS)

Alternativ tittel: Akustiske egenskaper ved fôringsadferd hos Atlantisk laks i resirkulerende akvakultursystemer (RAS)

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

329519

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kan lyd være en del av løsningen på optimalisering av fôring i resirkulerende akvakultursystemer (RAS)? I landbaserte oppdrettsanlegg der vannet resirkuleres er man nødt til å ha kontroll på fôringen for å sikre god vannkvalitet og tilvekst på fisken. Det trengs mer data for å optimalisere fôringen, og en uutnyttet datakilde er lydbildet i karet. Fiskens fordeling i karet, svømmemønstre, svømmehastighet og hvordan den reagerer på fôring vil påvirke lydbildet i karet. Denne adferden kan knyttes til appetitt, som åpner for muligheten at endringer i lydbildet kan brukes til å signalisere sult. I RAS-anlegg vil lydbildet også bli påvirket av anleggets design. Karutforming, plassering av pumper, og hva slags utstyr som brukes for å rense vannet kan påvirke lydbildet og potensielt adferden til fisken. For å kunne identifisere lyder knyttet til fiskens adferd må denne bakgrunnsstøyen kartlegges. Kunnskap om spesifikke lydbilder i forskjellige RAS-anlegg kan hjelpe oss med å få en bedre forståelse for observert fiskeadferd og prestasjon i kommersiell produksjon. Hovedmålet i dette ph.d.-prosjektet er å finne de akustiske egenskapene ved laksens adferd knyttet til fôring i RAS. Kontrollerte forsøk vil bli utført for å identifisere akustiske egenskaper ved lydbildet som kan kobles til appetitt. Disse skal sammenlignes med målinger fra kommersielle anlegg for å undersøke om man finner de samme akustiske egenskapene under normal drift i anlegg med ulike design. Data vil bli koblet opp mot vannkvalitet og kamerabaserte observasjoner av adferd i RAS.

Controlling the feeding is key in operating a recirculating aquaculture system (RAS). Due to the long retention time in RAS, uneaten feed pellets lead to accumulation of organic matter which is detrimental to the biofilter and increases the turbidity. Uneaten feed is also a waste of resources and constitutes a substantial financial cost, which is why new methods for controlling and optimising the feeding is being explored. This project will investigate the potential use of sound as a data source for optimising feeding of Atlantic salmon in RAS. The research regarding sound in RAS is limited, mostly focusing on sound produced by equipment (pumps etc.) and how it affects the fish. However, the fish in a tank also produce sound, and their presence affects the acoustic characteristics of the sound that is present in the tank. The sound in the tank can be referred to as a soundscape, and will be affected by fish behaviour such as feeding, swimming activity, fish density and distribution in the tank. By recording the soundscape of the tank environment in different settings where the fish behaviour is known, it is possible to correlate the acoustic characteristics of sound with behaviour. This project will collect data from controlled experiments with different feeding regimes to determine acoustic characteristics of behaviour related to feeding. To evaluate the potential use of sound to optimise feeding, the effect of different RAS designs on soundscapes will be investigated by performing a controlled experiment with two different treatments (one with ozone and one without). In addition, a survey will be performed at two commercial farms with different RAS designs to determine whether acoustic characteristics related to feeding can be found during normal operation. This project aims to increase our knowledge about sound in RAS and to explore the possibility of utilising sound recordings to optimise feeding of Atlantic salmon in RAS.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd