Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Total Value Chain Optimization of Seaweeds Furcellaria lumbricalis, A bioeconomic ALGAE demonstration

Tildelt: kr 4,5 mill.

I dette prosjektet arbeider vi med en total sirkulær-økonomisk tilnærming for å evaluere potensialet til to forskjellige arter røde makroalger, Furcellaria lumbricalis og Schizymenia jonssonii. Røde makroalger kan brukes til mat, helsekost, dyrefor, gjødsel og kosmetikk. Ekstrahering av det røde fargestoffet fykoerytrin fra F. lumbricalis av spesiell interesse i prosjektet. BlueBio Cofund ønsket å støtte prosjekter som fokuserer på transport av bioressurser fra høsting til (for)behandling, spesielt med tanke på logistikk, konservering og transport.I tillegg til Nofima, som leder prosjektet, deltar det enheter fra fem land. To er bedrifter som er produsenter av rødalger; Vetik (Estland) og Hyndla (Island). Aarhus Universitet arbeider med alternative protein-kilder og naturlige fargestoffer i mat. Riga Technical University (Latvia) har ekspertise innen «Life Cycle Assessment” (LCA) og bærekraftig evaluering av tang og tare som grunnlag for bioraffineri. University of Santiago de Compostela Biogroup (Spania) mottar ikke finansiering og har en støtte-funksjon i dette prosjektet. De har også flere års erfaring innen LCA og skal gi råd om effekten prosjektet har på miljøet. Nofima's rolle er å være med på å utvikle bedre miljøvennlige protokoller for å utvinne verdikomponenter fra makroalgene. I tillegg til fykoerytrin inneholder de store mengder proteiner, karrageenan, lipider og biostimulanter. I prosjektet skal vi teste flere typer forbehandlinger av makroalgene for å se hvilke effekter det har for kvalitet og utbytte av verdikomponentene. Rester etter ekstraksjon skal undersøkes videre i forsøk som biostimulant for planter.

TACO Algae will take a circular economy approach to evaluate two different red algae species in existing SMEs. The first one is currentlyharvested wild, while the other is cultured in a sustainable new cultivation system. The circular economy approach focuses on supply chainoptimization and minimization of waste. Optimizations are performed with respect to extraction, characterization and utilization of redpigment, protein, lipids, carrageenan and bioactive compounds. The goal is to utilize all constituents and most importantly to find an optimalprocessing approach to yield the highest amount of the most valuable product, and then valorize the remaining components in the bestway. As the pigments are currently viewed as the highest value component, we will first extract pigment with highest stability andinvestigate methods to obtain a colorant that can be utilized both in aqueous and lipid-based food products. The pigment quality, stabilityand suitability for integration in various product matrixes will be investigated. The lipid fraction will be characterized with respect to fattyacids composition to evaluate valorization, while carrageenan as already been marketed as texturizer and algae has also been used asbiostimulants. Finally, bioactive compounds e.g. polyphenols will be investigated with respect to composition and antioxidative capacity. Lifecycle assessment will be used to evaluate the most economically, societal and environmentally sustainable process, both with respect toorder of isolation, volume of biomass to different markets, seasonal possibilities for biomass valorization, as well as the effect on societalinfrastructure and the impact on the environment. The overall goal is to reduce waste, increase local competence based work places andensure sustainable utilization of biological resources

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Temaer og emner

InternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakInternasjonaliseringLTP2 HavHavbrukLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Industri og tjenestenæringerFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultCo-Funded/ERA-NETMarinMarin bioteknologiNaturmangfold og miljøLTP2 Klima, polar og miljøCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020MarinMatMat - Blå sektorLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingAvanserte produksjonsprosesserPortefølje HavHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBioøkonomiMarinHavbrukBransjer og næringerNæringsmiddelindustriPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerResponsible Research & InnovationSirkulær økonomiNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Fagmiljøer og talenterMatPortefølje Muliggjørende teknologier