Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel Treatment for Trigeminal Neuralgia

Alternativ tittel: Ny behandling av trigeminusnevralgi

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektnummer:

329558

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Trigeminusnevralgi er en smertetilstand som er blitt beskrevet som en av de verste smerter mennesker kan oppleve med en prevalens på ca. 0,2% og med få tilfredsstillende behandlingsalternativer. Vår forskningsgruppe har siden 2012 utført nyskapende forskning med sikte på å utvikle et nye behandlingsalternativer for smertelidelser, noe som har resultert i et bredt internasjonalt vitenskapelig nettverk. Basert på denne kunnskapen har vi utviklet et nytt behandlingsalternativ for trigeminusneuralgi som forventes å være svært fordelaktig sammenlignet med dagens behandlingsalternativer. Vi har tidligere lyktes med å etablere et oppstartfirma og tiltrekke private investeringer fra erfarne, internasjonale medisinske teknologiinvestorer. Behandlingen antas å ha potensiale til å redusere byrden for en ekstrem smertelidelse som rammer millioner av mennesker over hele verden. Det trengs betydelige investeringer for å utvikle behandlingen. Hovedmålet med kvalifikasjons prosjektet var å utrede om estimerte fremtidige inntekter er høye nok til å utløse investeringene som er nødvendige for å utvikle behandlingen. Gjennom markedsundersøkelser og prispunkt undersøkelser fant vi at behandlingen har et kommersielt potensiale. Vår konklusjon er at det kommersielle potensiale er stort nok til å utløse midler nødvendige for å videreutvikle behandlingen med det mål å kunne tilby pasienter med ekstreme smerter et nytt behandlingsalternativ.

Det trengs betydelige investeringer for å utvikle behandlingen. Hovedmålet med kvalifikasjonsprosjektet var å utrede om estimerte fremtidige inntekter er høye nok til å utløse investeringene som er nødvendige for å utvikle behandlingen. Gjennom markedsundersøkelser og prispunkt undersøkelser fant vi at behandlingen har et kommersielt potensiale. Vår konklusjon er at det kommersielle potensiale er stort nok til å tiltrekke seg midler nødvendig for å videreutvikle behandlingen med det mål å kunne tilby pasienter med ekstreme smerter et nytt behandlingsalternativ.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020