Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Integrasjon av IR kamerateknologi, modellbasert styringsfilosofi og termodynamisk modellering for produksjon av bærekraftige ferrolegeringer

Tildelt: kr 88 749

Prosjektnummer:

329645

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Elkem jobber med å digitalisere produksjonen av Ferrosilisium (FeSi). Strategien er å kombinere nye måleteknikker, som for eksempel infrarød kamerateknologi, med avanserte datamodeller som mottar prosessdata i sanntid. Disse datamodellene vil kontinuerlige beregne status på prosessen og deretter anbefale tiltak som gir maksimalt utbytte og kvalitet. Resultatet av dette er en bedre utnyttelse av ressursene (råvarer og energi), som igjen vil gi et lavere CO2-avtrykk (målt som tonn CO2/tonn produsert FeSi) og lavere energiforbruk (MWh/tonn FeSi produsert). I dette prosjektet ønsker vi å bruke informasjon fra IR-kamera til å estimere varmetap fra flytende metall. IR-kameraer vil vil gi sanntidsinformasjon om slaggmengde på øse, som igjen er sterkt styrende for varmetapet. Denne informasjonen må bearbeides via ulike algoritmer slik at en visuell framstilling av situasjonen kan gis til operatøren og prosessansvarlig, som igjen kan gjøre tiltak som er tilpasset den aktuelle prosessituasjonen. Slike visuelle framstillinger kan være grafer, figurer eller tabeller alt etter hva som er mest hensiktsmessig. En kritisk komponent her er om informasjon fra IR-kamera kan kodes inn i eksisterende datamodeller. Det er ønskelig å benytte kompetanse fra Norce til denne oppgaven, i samarbeid med IT-ressurser fra verket (Elkem Bremanger) og divisjonen (Elkem Silicon Products). Det vil også være nødvendig å sikre at eksisterende komponenter i datamodellen modifiseres. Dette kan være f.eks. justeringsfaktorer/tilpasningsparametre som benyttes i mangel på direkte målingsdata.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon