Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond

Tildelt: kr 0,36 mill.

Publiseringsfondet ble opprettet som et ettårs pilotprosjekt høsten 2014, og evaluert høsten 2015. Fondets størrelse var i begynnelsen 150 000, og er nå økt til 1 000 000 i tillegg til Stim-OA. Totalt ble det utbetalt 1 600 000 fra fondet i 2020, nesten en dobling i forhold til året før. Mye av økningen var forventet i form av utgifter for bøker fra søkeåret 2019, men APC-utbetalinger for tidsskriftartikler alene steg fra 707000 til 1283000. Totalt antall innvilgede søknader steg også fra 63 til 89.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder