Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA BlueBio: Preservation of underutilized fish biomasses for improved quality, stability and utilization

Alternativ tittel: PROFIUS

Tildelt: kr 4,0 mill.

The aim of BlueBioProfius is to address challenges in the supply chain related to lumpfish (roe and carcass) and tuna side-streams by developing preservation solutions for maintaining quality and improving utilization of the entire biomass. Improved preservation methods will be developed to enhance quality and shelf life of lumpfish roe and thereby reduce waste. A major bottleneck for success of further utilization of the side-stream from tuna is their short shelf life. BlueBioProfius will study the processes responsible for the chemical and microbial deterioration of these side-streams and develop strategies to prevent them. Furthermore, BlueBioProfius will look into new applications of lumpfish and tuna side-streams including logistics and development of gelatin extraction processes for lumpfish and development of fish feed based on tuna side-streams. Norsk sammendrag: Målet med BlueBioProfius er å bidra til å løse utfordringer i distribusjonskjeden knyttet til rognkjeks (rogn og skrott) og restråstoff fra tunfisk. Dette vil bli gjort ved å utvikle konserveringsmetoder og -teknologi for å bevare kvalitet og øke utnyttelsen av hele biomassen. Det vil også bli utviklet forbedrede konserveringsmetoder for å øke kvalitet og holdbarhet til rognkjeksrogn noe som vil bidra til å redusere avfall. En viktig flaskehals for å lykkes med videre utnyttelse av restråstoff fra tunfisk er den korte holdbarheten. BlueBioProfius vil studere kjemiske og mikrobiologiske prosesser som er ansvarlige for nedbrytning av restråstoffet og bruke denne kunnskapen til å utvikle strategier for å hindre disse prosessene. Videre vil BlueBioProfius studere nye anvendelser av restråstoff fra tunfisk og rognkjeks. Dette vil inkludere logistikk, utvikling av ekstraksjonsprosesser for gelatin fra rognkjeks og utvikling av fiskefôr basert på restråstoff fra tunfisk.

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

LTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPortefølje Muliggjørende teknologierMatLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiBransjer og næringerBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingKommersialiseringFNs BærekraftsmålMål 17 Samarbeid for å nå måleneLTP2 Bioøkonomi og forvaltningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiMarinMatMat - Blå sektorUtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderForskningFNs BærekraftsmålLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Responsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningGlobal helseBransjer og næringerFiskeri og havbrukMarinHavbrukBransjer og næringerNæringsmiddelindustriAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBioøkonomiBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavGlobal helseGlobal helse ErnæringHavbrukERA-NETERA-NET CofundLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingAvanserte produksjonsprosesserPortefølje HavERA-NETBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinMarin bioteknologiFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringResponsible Research & InnovationRRI Medvirkning