Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA BlueBio: Preservation of underutilized fish biomasses for improved quality, stability and utilization

Alternativ tittel: PROFIUS

Tildelt: kr 4,0 mill.

The aim of BlueBioProfius is to address challenges in the supply chain related to lumpfish (roe and carcass) and tuna side-streams by developing preservation solutions for maintaining quality and improving utilization of the entire biomass. Improved preservation methods will be developed to enhance quality and shelf life of lumpfish roe and thereby reduce waste. A major bottleneck for success of further utilization of the side-stream from tuna is their short shelf life. BlueBioProfius will study the processes responsible for the chemical and microbial deterioration of these side-streams and develop strategies to prevent them. Furthermore, BlueBioProfius will look into new applications of lumpfish and tuna side-streams including logistics and development of gelatin extraction processes for lumpfish and development of fish feed based on tuna side-streams. Norsk sammendrag: Målet med BlueBioProfius er å bidra til å løse utfordringer i distribusjonskjeden knyttet til rognkjeks (rogn og skrott) og restråstoff fra tunfisk. Dette vil bli gjort ved å utvikle konserveringsmetoder og -teknologi for å bevare kvalitet og øke utnyttelsen av hele biomassen. Det vil også bli utviklet forbedrede konserveringsmetoder for å øke kvalitet og holdbarhet til rognkjeksrogn noe som vil bidra til å redusere avfall. En viktig flaskehals for å lykkes med videre utnyttelse av restråstoff fra tunfisk er den korte holdbarheten. BlueBioProfius vil studere kjemiske og mikrobiologiske prosesser som er ansvarlige for nedbrytning av restråstoffet og bruke denne kunnskapen til å utvikle strategier for å hindre disse prosessene. Videre vil BlueBioProfius studere nye anvendelser av restråstoff fra tunfisk og rognkjeks. Dette vil inkludere logistikk, utvikling av ekstraksjonsprosesser for gelatin fra rognkjeks og utvikling av fiskefôr basert på restråstoff fra tunfisk.

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

Responsible Research & InnovationRRI MedvirkningInternasjonaliseringKommersialiseringLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningFNs BærekraftsmålMål 17 Samarbeid for å nå målenePortefølje Industri og tjenestenæringerFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultMarinMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBioteknologiIndustriell bioteknologiERA-NETFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderForskningPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetResponsible Research & InnovationAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)MatPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakBioøkonomiBioteknologiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMarinHavbrukLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingLTP2 HavBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje HavAvanserte produksjonsprosesserMatNæringsmiddel og foredlingBioteknologiMarin bioteknologiMatGlobal matsikkerhetBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPortefølje LivsvitenskapLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtviklingsarbeidMatMat - Blå sektorMarinERA-NETERA-NET CofundLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetHavbrukGlobal helseGlobal helse ErnæringAnvendt forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioøkonomiØvrig bioøkonomiLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Marine bioressurser og havforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningGlobal helseBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomi