Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

SHIP-AH2OY

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

329746

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Geografi:

LOHC -teknologien tilbyr trygge total løsninger for en hydrogen infrastruktur. Ved å lagre hydrogen i en olje muliggjør LOHC teknologien en sikker og effektiv håndtering av hydrogen i den eksisterende drivstoffinfrastrukturen. Dette gir til betydelige fordeler i mange applikasjoner på land men også på større skip. Siden hydrogenet lagres kjemisk i en olje kan bunkring av skip foregå på en trygg og familiær måte og hydrogenet lagres ombord i samme type tanker som diesel. Siden hydrogenet kun frigjøres etter behov ombord vil en kun ha små mengder hydrogen i rørsystemet mellom LOHC Release Unit og Brenselcelle system til tross for at skipet har kanskje 6o tonn hydrogen kjemisk bundet i en olje ombord. Dette gir store fordeler i forhold til å utvikle de nødvendige sikkerhetssystemene ombord sammenliknet med andre konsepter som lagrer hydrogen i flytende form eller i form av ammoniakk. En viktig del av prosjektet går på å utvikle integrerte systemer der restvarmen fra brenselcellesystemet blir utnyttet til å drive LOHC Release Unit men og utnyttes til andre formål ombord på skipet så som oppvarming men også til å drive kjølesystemer og pumper.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa