Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA for regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 0,27 mill.

Formålet med prosjektet er å oppfordre forskere til å publisere i helt åpne (gull) tidsskrift, i stedet for bak en betalingsmur i abonnementstidsskrift. Derfor betaler vi publiseringsgebyr (article processing charge / APC) i tidsskrift som er registrert i NSD (nivå 1 og 2) og Directory of Open Access Journals (DOAJ) med vårt publiseringsfond, og i 2020 betalte vi 50 APC i ulike gull tidsskrift. Vi har hatt flere søknader enn noen tidligere år, og søker derfor om støtte fra STIM-OA prosjektet.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder