Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØk - støtte til åpen publisering for 2020

Tildelt: kr 18 000

Søknaden gjelder støtte til åpen publisering for 2020. GenØk har som strategi å publiser i åpne tidsskrift.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder