Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Dekking av UiTs utgifter til APC i gull OA-tidsskrifter for 2020

Tildelt: kr 1,5 mill.

Delfinansiering av UiTs utbetalinger til finansiering av APC i gull OA-tidsskrifter fra UiTs publiseringsfond i regnskapsåret 2020.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder