Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Havforskningstiåret på alle hav: Forskningsformidling jorden rundt med "Statsraad Lehmkuhl"

Tildelt: kr 0,50 mill.

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl skal gjennomføre en 20 måneders ekspedisjon og jordomseiling, One Ocean Expedition, fra august 2021 til april 2023. Skipet vil besøke rundt 35 havner rundt om i verden, og seile mer enn 52400 nautiske mil. Jordomseilingen følger en rute som er relativt lite studert av forskningsfartøy og gir oss en unik mulighet til å utforske havet og samle inn store mengder observasjoner på en standardisert måte med en og samme plattform på en bærekraftig måte. Det vitenskapelige programmet vil svare opp hovedutfordringer knyttet til klimaendringer, biodiversitetsreduksjon, fiskeri, forsøpling, mikroplast og forsuring mm. Ekspedisjonen vil bli bemannet med 2 studenter på hver etappe som vil ha ansvar for å operere den vitenskapelige datainnsamlingen underveis. Planen er at studentene både vil samle inn data til sin egne studier, men også ha ansvar for innsamlingen langs hele bredden av vitenskapelige instrumenter. Målet med datainnsamlingen er å forbedre kunnskap om tilstanden til verdenshavene med hensyn til fordeling av organismer, miljøstatus, klima og menneskelige påvirkningsfaktorer. Observasjonene vil bli brukt til å belyse tilstanden i de forskjellige havområdene vi beveger oss gjennom. Formålet med formidlingen er å øke kunnskapen om havet og bevisstheten omkring hvordan tilstanden varierer mellom de forskjellige havområdene. Gjennom informativ visualisering av dataene og historiefortelling på forskjellige digitale plattformer vil vi formidle dataene og prøvene vi samler inn underveis. Hovedmålet blir å formidle data og vitenskapelige resultater fra OOE gjennom vitenskapelig dagbok fra jordomseilingen for studentene, utvikling av informativ presentasjon av dataene som samles inn på jordomseilingen og engasjerende formidling av resultatene fra jordomseilingen på forskjellige digitale plattformer. Akvariet i Bergen har et eget livesenter der resultatene og fortellingene fra ekspedisjonen vil bli vist fortløpende.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø