Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2020

Tildelt: kr 23 000

Publisering av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2020 av Nansensenterets forskere.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet