Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Low-Cost CO2 Capture by Chemical Looping Combustion of Waste-Derived Fuels (LOUISE Norway)

Alternativ tittel: Kostnadseffektiv CO2-fangst med kjemisk sirkulasjonsforbrenning (CLC) av foredlet avfallsbrensel (LOUISE Norway)

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjekt LOUISE har som mål å demonstrere kjemisk sirkulasjonsforbrenning (CLC - Chemical Looping Combustion) som en innovativ og effektiv CO2 fangstteknologi i varme- og kraftproduksjon fra foredlet avfallsbrensler. Produksjon av varme og kraft fra avfall genererer CO2. Fangst av denne CO2'en vil bidra til de nødvendige reduksjonene i CO2-utslipp. Integrasjon av et CO2 fangst i et avfallsforbrenningsanlegg er både kostbart og vil kreve energi, noe som reduserer anleggets virkningsgrad. Dette prosjektet vil utvikle og demonstrere CLC av foredlete avfallsbrensler i pilotstørrelse opp til 1 MW (TRL6). CLC er en innovativ prosess for varme- og kraftproduksjon med CO2-fangst, med mulige fordeler knyttet til virkningsgrad og kostnad. Det er en oxy-fuel fangstteknologi uten kryogen luftseparering. I stedet blir oksygen separert fra luft som en integrert del av CLC-prosessen. Det blir gjort ved bruk av metalloksider. Et veldig relevant metalloksid materiale er ilmenitt, et mineral som utvinnes og prosesseres i stor skala i Norge. Prosjektet vil validere bruk av ilmenitt i CLC av foredlet avfallsbrensel. For å ytterlig redusere kostnad og øke graden av sirkularitet, vil prosjektet også undersøke mulig videre utnyttelse av brukt ilmenitt fra CLC-prosessen. Den miljømessige påvirkningen av et CLC-anlegg for foredlet avfallsbrensel vil bli kvantifisert med livssyklusanalyse. Et hovedmål er å forberede for pre-kommersiell demonstrasjon av teknologien. Design og kostnadsestimat for en 10 MW demonstrasjonsenhet vil derfor bli etablert. Prosjekt LOUISE vil starte høsten 2021 og avsluttes høsten 2024. Det er et ACT-3 prosjekt med samarbeid mellom forsknings- og industripartnere fra Norge, Tyskland, Hellas og Tyrkia. Den norske delen av prosjektet finansieres av CLIMIT. Den involverer SINTEF og NORSUS som forskningspartnere, og Kvitebjørn Bio-El AS, Geminor AS, Kronos Titan AS og Titania AS som industripartnere.

The aim is to prepare for pre-commercial demonstration of Chemical Looping Combustion (CLC) for CO2 capture from solid waste-derived fuels (waste-to-energy WtE). CLC is an innovative, highly efficient combustion process for generation of power and heat providing a concentrated stream of CO2. A net electrical efficiency above 35 % and CO2 avoidance costs below 25 €/t can be expected for CLC of waste-derived fuels, which is a significant improvement compared to first generation CO2 capture technologies. The potential impact of enabling CLC for WtE is large, especially in urban areas where WtE plants are a major source of CO2. A main advantage of the CLC concept is the separation of the heat production from the release of problematic substances. This allows for higher steam temperatures and electrical efficiency, even for more low-quality fuels, such as waste. The LOUISE project will: • Demonstrate CLC of solid waste-derived fuels in a realistic environment with pilot tests at 150 kWth and 1 MWth scale (TRL 6) using ilmenite as the oxygen carrier due to its known favorable properties • Elaborate the basic design and cost estimation of a 10 MWth demonstration unit (TRL 7). • Validate new oxygen carriers and industrial by-product; investigate the interaction of oxygen carriers with impurities in the waste-derived fuels • Develop concepts for utilizing spent oxygen carrier from CLC in metal production processes • Determine the environmental impact of CLC waste-to-energy plants using life-cycle assessment methodology • Develop business cases of commercial CLC plants firing waste-derived fuels on existing sites of the industrial partners in the four participating countries (Germany, Norway, Greece, Turkey) • Investigate the potential for CO2 delivery from CLC WtE plants for permanent storage at Northern Lights (Longship) and/or CO2 utilisation

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering