Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Artikkel i ACHILLES prosjektet

Alternativ tittel: Artikkel i ACHILLES prosjektet

Tildelt: kr 11 000

Artikkel i ACHILLES prosjektet

Det ble publisert en artikkel i tidsskriftet NHESS i 2020, som en del av NFR-prosjektet ACHILLES. Link til artikkel: https://nhess.copernicus.org/articles/20/1847/2020/nhess-20-1847-2020-discussion.html

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder