Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

WaveUP bølgekraftverk - Søknadsarbeid for å vinne kontrakt til Fase 1 i EuropeWave programmet

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektnummer:

329929

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Geografi:

EuropeWave er et FoU-program for bølgeenergiteknologi som går over tre faser fra 2021 til 2025. I Fase 1, som det søkes på her, kan utviklere søke om støtte via en åpen utlystning. I de påfølgende fasene blir de mest lovende prosjektene valgt ut for å fortsette inn i neste fase, Fase 2. Den siste runden, Fase 3, vil bølgekraftverket bli demonstrert i spansk eller skotsk åpent farvann på slutten av programmet. For å kunne bli vurdert som kandidat må utvikleren kunne vise til at et visst teknologiutvikling allerede er gjort på konseptet. WaveUP er en patentert teknologi som er testet i bølgetank. Gjennom EuropeWave programmet vil WaveUP videreutvikles og optimaliseres. EuropeWave har spesifisert aktiviteter som ska gjennomføres i fase 1, blant annet skal designet testes i bølgetank, og resultater skal kvalitetsikres av en uavhengig, sertifisert tredje part. Mere detaljert Levelised Cost of Electrictiy analyse vil blir utført, samt riskiovurderinger. Kun deltagere i fase 1 kan bli med i fase 2 og 3. Denne søknaden er således en søknad om å bli med i hele programmet, men nyResultater fra Fase 1 legges til grunn når det skal søkes om å komme videre i teknologiutviklingsprogrammet til Fase 2.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa