Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM OA 2021

Tildelt: kr 0,26 mill.

Stimulere til OA-publisering

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder