Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 49 000

Prosjektnummer:

329958

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Geografi:

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder