Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Publiseringsstøtte. Høgskulen i Volda 2020.

Tildelt: kr 23 000

Søknad om støtte til åpen publisering.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder