Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Open Water Drilling – Well & System, modelling and analysis

Alternativ tittel: Boring i åpen sjø - Brønn og system, modellering og analyse

Tildelt: kr 3,5 mill.

Mange felt på norsk sokkel er i et modent stadium, med trange og usikre borevinduer, på grunn av utarmede og/eller trykksatte reservoarsoner. Dette begrenser mulighetene for nye utfyllingsbrønner og økt utvinning. Videreutvikling av trykkstyrt boring (MPD) fra flytende boreenheter er nødvendig for å sikre bærekraftig utnyttelse av petroleumsressursene. Boring i åpen sjø vil øke sikkerheten, effektiviteten og den operative vanndybden for offshoreboring, med et bredt spekter av kostnads- og arbeidsbesparelser knyttet til fartøyet og utstyret og forbedret trykkontroll. Metoden åpner også for muligheten til å bore med en dynamisk posisjonert rigg på grunt vann, hvor posisjonsavvik for riggen vil være særlig utfordrende, med tradisjonell boring med marint borestigerør. Med to boretårn er det muligheter for parallelle aktiviteter og betydelige effektivitets gevinster. Boring i åpen sjø er ennå ikke tilpasset boring av hydrokarbonreservoarer med utblåsningssikring (BOP) på plass. Utstyrsbegrensninger, først og fremst en pålitelig roterende kontrollenhet, (RCD) har vært de viktigste hindringene. Boreteknikken eliminerer borestigerøret, noe som gir mulighet for nye borefartøyløsninger som kan redusere utstyr og fartøyskostnader og gir operasjonelle fordeler som vil øke boreeffektiviteten. Nåværende simuleringsverktøy for bore- og brønnanalyse inkluderer ikke de ukonvensjonelle konfigurasjonene som kreves for å utføre simulering og analyse av boring i åpen sjø. Prosjektet skal tilpasse og utvide de eksisterende, avanserte hydrauliske, mekaniske og termodynamiske modellene utviklet av NORCE (tidligere IRIS / Rogaland Research) de siste tiårene. Ulike case vil bli kjørt, med sensitivitetsanalyse av driftsparametere. Prosjektet vil også ta for seg oppdagelse og håndtering av unormale situasjoner. Nye muligheter, som revers sirkulering for boring av horisontale deler av brønnen vil også bli undersøkt.

The objectives of the research task are to provide input for the operation and sizing of open water drilling systems and associated equipment through system and well simulations and sensitivity analysis of operational parameters for selected drilling scenarios. The cornerstone in the research activities is the drilling simulator from NORCE. Although the simulator has been developed over the last 15 years and is state-of the-art in terms of capabilities and level of detail, several adaptions and modifications must be developed due to the level of innovation and unconventional methods in the concepts to be analysed. Project results will be implemented in the further system development and will be an important design basis for a Pilot Project as the next step. The analysis will be particularly beneficial for the mud return system design.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum