Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Automated decision support in planning and guidance of bronchoscopy in lung cancer diagnostics

Alternativ tittel: Automatisert beslutningsstøtte i planlegging og veiledning av bronkoskopi i lungekreftdiagnostikk

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

330660

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

LungGuide prosjektet skal utvikle en programvare for planlegging før og veiledning under undersøkelse av luftveiene i lungene, spesielt med tanke på prøvetaking (biopsi) i lungekreftutredning. En tidlig versjon av planleggingsdelen kan ses her; https://www.custusx.org/fraxinus Lungekreft er den viktigste årsaken til kreftrelaterte dødsfall i verden. Tidlig stadium lungekreft, med potensial for kurativ behandling har få symptomer, noe som er hovedårsaken til forsinket undersøkelse og behandling. I Norge hadde 3351 mennesker lungekreft i 2018. Forekomsten av lungekreft øker, spesielt hos kvinner over 65 år. Det er avgjørende for riktig behandlingsbeslutning og pasientoverlevelse å bestemme sykdomsutbredelsen så tidlig som mulig. Derfor involverer lungekreftvurderingen ofte mange ulike radiologiske undersøkelser. Det ville være fordelaktig å si så mye som mulig så tidlig som mulig ved undersøkelse av en pasient. Hovedspørsmålet er om kurativ behandling er mulig. Hvis dette ikke kan fastslås, er biopsi neste trinn. Bronkoskopi er et viktig verktøy for å få tatt slike vevsprøver. Bronkoskopi er en undersøkelse av luftveiene med en tynn styrbar og bøyelig slange med videokamera på tuppen. LungGuide, vår programvare-baserte beslutningsstøtte, vil kunne øke suksessraten for biopsier under bronkoskopi betydelig, dvs at lungelegene får tatt en prøve av den mistenkelige funnet fra røntgen (CT) på første forsøk, og dermed unngår unødvendige utsettelser og forsinkelser i kreftutredningen. En slik løsning er ikke tilgjengelig på markedet i dag, kun som integrert del av kostbare navigasjonssystemer. Slike navigasjonssystemer har også høye driftskostnader (dyre engangsinstrumenter) og kan være komplekse å ta i bruk. Bare noen få spesialiserte sentre kan foreta de nødvendige investeringene. LungGuide kan tas i bruk i alle klinikker som utfører bronkoskopi og lungekreftdiagnostikk uten behov for annet utstyr.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020