Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

IDESS: Intelligent Distributed Energy Storage System

Tildelt: kr 74 999

Prosjektnummer:

330965

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Organisasjon:

Geografi:

Hagals intelligente distribuerte energilagringssystem (IDESS) er et kostnadseffektivt Battery Energy Storage System (BESS). Ved å bruke intelligent og maskinlæringsbasert patentert programvare knyttet til Hagals patenterte Rebel Core Energy Management System, er vår IDESS multifunksjonell, tilpasningsbar, skalerbar, kostnadseffektiv og har kommunikasjon og koordinering i sanntid. Konkurrerende systemer har én funksjonalitet for ett formål. Det innebærer at flere funksjoner fra ett system i dag ikke er mulig, og at man da må investere i to systemer. Vår IDESS kan lade og/eller utlade mellom flere BESS-standardfunksjoner som: Peak-shaving, frekvens og spenningsregulering, raske reserver, overføring og energilagring. Vår programvare kan overvåke og koordinere mange batterimoduler som én eller individuelt basert på optimale bruksmønstre og betingelser.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa