Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

EDUCATE: Livsmestring og digital kompetanse i videregående skole i lys av Fagfornyelsen

Alternativ tittel: EDUCATE: Life skills and digital competence in upper secondary school in light of the new curriculum reform

Tildelt: kr 1,9 mill.

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om gjennomføringen av Fagfornyelsen i fellesfagene i videregående skole, knyttet til digital kompetanse og livsmestring og samspillet mellom de to. Prosjektet sammenligner undervisning på yrkesfag og studiespesialiserende program, og vil foreslå implikasjoner for fremtidig praksis. I analysene vektlegges hvordan disse områdene bidrar til økt mestring, motivasjon og trivsel blant elevene. Prosjektet knyttes til forskningsprosjektet EDUCATE - Evaluering av Fagfornyelsen i Fag, ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om gjennomføringen av Fagfornyelsen i fellesfagene i videregående skole, knyttet til digital kompetanse og livsmestring og samspillet mellom de to. Prosjektet sammenligner undervisning på yrkesfag og studiespesialiserende program, og vil foreslå implikasjoner for fremtidig praksis. I analysene vektlegges hvordan disse områdene bidrar til økt mestring, motivasjon og trivsel blant elevene. Prosjektet knyttes til forskningsprosjektet EDUCATE - Evaluering av Fagfornyelsen i Fag, ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Prosjektet undersøker undervisningspraksiser samt læreres og elevers perspektiver på undervisningen gjennom et mixed methods design (Tashakkori et al., 2020). Studien foregår i klasser på Vg1, Vg2 og Vg3 ved fire videregående skoler, to skoler med yrkesfaglige studieprogram og to skoler med studiespesialiserende studieprogram. Tre datasett vil bli sammenlignet: Videoopptak av undervisning, spørreskjema blant elevene, og intervjuer med lærere og skoleledere. Målet for prosjektet er å gjennomføre systematiske og komparative klasseromsstudier over tid (2022–25) ved å følge de samme klassene fra Vg1 til Vg2 (yrkesfag) og Vg3 (studiespesialiserende). Et slikt forskningsdesign vil gi kunnskap om nye undervisnings- og vurderingspraksiser i fag og potensielle endringer i elevroller og elevenes læring under Fagfornyelsen i videregående skole.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder