Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Handelshøyskolen BI søknad STIM-OA for regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 65 000

Finansiering av APC-kostnader til åpen publisering ved Handelshøyskolen BI for regnskapsåret 2020

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder