Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad til støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 51 000

Det søkes om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020. NIVA har ti publikasjoner som oppfyller kravene. Påløpte kostnader for regnskapsåret 2020 er kr. 179 943. Det søkes om støtte til å dekke 50% av kostnadene til artikkelavgifter fra 2020.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder