Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 5-ALA Extracorporeal Photopheresis for Chronic Inflammatory Disease

Alternativ tittel: PhotoImmune: Photophoresis treatment of chronic inflammatory disease

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

331598

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet omhandler en ny behandlingsmetode for modulering av T-celler innenfor inflammatoriske sykdommer og kreft. Metoden bruker en ny kombinasjon av fotoferese (ECP), lys og legemiddelet Gliolan (ALA), også kalt ALA-ECP. Prosjektet har siden 2014 tiltrukket seg finansiering for akademisk utvikling og gjennomføring av to kliniske studier. I dette kvalifiseringsprosjektet har vi omdefinert og forbedret kommerialiseringsstrategien for prosjektet. Å kommersialisere en ny behandlingsmetode basert på re-design av eksisterende medisinsk utstyr eid av andre selskaper er utfordrende. For å kunne implementere og kommersialisere denne nye behandlingsmetoden i klinisk praksis, har vi besluttet å utvikle et nytt medisinsk utstyr som er optimalisert for ALA-ECP. Planen er at dette nye produktet skal bli patentert, utviklet og kommersialisert av et start-up selskap.

ALA-ECP has a great potential to treat patients with immune diseases more safely and effectively than current second line treatment options. Further, the new, novel illumination device will allow for more widespread use of photopheresis. The main outcome of this project was a refinement of the commercialization strategy for ALA-ECP that will serve as a basis for a potential start-up establishment. A start-up company will have a great societal impact for the health industry in Norway. The new ALA-ECP medical device will have a great impact for the health care and patients by providing a new solution to treat immune diseases.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020