Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020; OsloMet - Storbyuniversitetet

Tildelt: kr 0,52 mill.

STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrifter med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke kostnader til frikjøp av enkeltartikler i ellers abonnementsbaserte tidsskrifter ("Hybrid Open Access"). STIM-OA erstatter all finansiering av artikkelavgifter over driftskostnader i enkeltprosjekter. Artikkelavgifter skal derfor ikke inngå som driftskostnad i ordinære prosjektsøknader. Forskningsrådet lyser ut STIM-OA-midler én gang i året og dekker kun kostnader til artikkelavgifter ("Article Processing Charges", APC) fra forrige regnskapsår.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder