Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Participation in EERA ExCo (EERA-ExCo)

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektets hovedmål er å bruke mulighetene som ligger i SINTEF ENERGI sine roller i European Energy Research Alliance (EERA) som henholdsvis styreleder (Nils Røkke: President EERA ExCo) og leder av EERA Policy WG (Petter Støa) til å fremme norske interesser og norsk deltagelse inn mot SET Plan relevant aktivitet under EUs Green Deal og i Horisont Europa. Nytteverdien av arbeidet er i tillegg til å fremme norske synspunkt og interesser å fremme aktiv deltagelse fra bredden av norske forskningsinstitusjoner (RTO) innen SET Plan tematikk i startfasen av HEU. Dette gjennom aktivt å utnytte den arena og de nettverk som EERA representerer i samspill med relevante norske myndighetsaktører. EERA dekker hele spekteret av tema innenfor SET Planen og er EUs primære plattform for dialog mellom Kommisjon og Europeiske RTOer knyttet til energitransisjonen. Det er en god dialog med bredden av norske RTOer som er involvert i EERA, spesielt med Universitetet i Bergen som ble en del av ExCo i mai 2021. Alle de største norske aktørene deltar aktivt i EERAs JPer, og vi har en direkte dialog med de fleste angående muligheter som åpner seg, spesielt knytta til deltagelse i konsortier rundt partnerskap og prosjekter som formes.

Gjennom formannskap i EERA og delt ledelse av EERAs Policy WG har SINTEF bidratt til å sette dagsorden for energisektoren i Horisont Europa sammen med ledende energiforskningsinstitusjoner og med utgangspunkt i norske muligheter og interesser. Se vedlagt aktivitetsrapport for perioden.

The EERA-ExCo project main activities are: 1) Activities of the EERA President • Prepare ExCo Meetings together with the EERA Secretary General (SG) and the EERA ExCoop (a subset of the ExCo) • Represent EERA in official business such as negotiations with the EU, other alliances or in workshops, seminars • Set and implement EERAs strategic plan together with its members, management and SET Plan partners These activities will be performed by Nils Røkke with the support of Petter Støa as his PR. The Exco typically meet have 4 meetings on a yearly basis, the ExCoop meets every 2nd month and short meetings with the EERA Secretary General is weekly. An annual strategy meeting is held early summer inviting MS and EU stakeholders to the events discussions. Communication with Norwegian stakeholder mainly through established meeting series and events. 2) EU Policy development relevant to the Research and Industrial community • Chair and lead the work in the EERA POL WG (Policy Working Group) o Track all EU Green Deal policy development relevant to SET Plan / Clean Energy Transition o Respond to drafts by challenging the EERA community in a variable geometry o Analyze the policies identifying Research Challenges and Industrial opportunities and communicate them to EERA Members, MS&ACs and Industry These activities will be performed by Petter Støa in his role as EERA POL WG Chair. Discussions and communication with Norwegian stakeholders is mainly by o Norwegian members in EERA JPs as part of EERA SEC o The reference group for Horizon Europe – Cluster 5 o Monthly meeting between SINTEF and NCPs (NRC and IN) o Through FME network o SINTEFs KS-EU

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi