Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 0,43 mill.

Støtte til Open Access-artikler for regnskapsåret 2020

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder