Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Real-time assurance of ship operational performance and safety

Alternativ tittel: Sanntids assuranse av operasjonell sikkerhet og ytelse for skip

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

331634

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Internasjonal maritim transport er en uunnværlig del av den globale økonomien som står for 80 % av det totale globale handelsvolumet. Maritim transport er ansett som den mest energieffektive måten å transportere gods på og veksten i maritim transport vil sannsynligvis fortsette i takt med en voksende global økonomi. Videre spiller den digitale transformasjonen en stadig viktigere rolle i maritim industri. Skip forventes å bli utstyrt med stadig mer avansert utstyr og ha mindre mannskap om bord. Nye lav jordbane satellitter og 5G forventes å bedre kommunikasjon mellom skip og land betydelig. Disse endringene gir både utfordringer og muligheter. Fortsatt forbedring av sikkerheten og effektiviteten til skipsfarten vil bli enda viktigere og vil kreve nye tilnærminger for å utnytte fordelene ved digitalisering. Klassifikasjonsselskaper har som uavhengig tredjepart utført kvalitetssikring for maritim industri siden seilskipenes tid. Inpeksjoner av skip og dokumenter har typisk blitt utført ved faste intervaller. Mellom inspeksjoner kan det derfor oppstå endringer som påvirker den tekniske tilstanden og dermed sikkerheten til skipet som ikke blir oppdaget før neste inspeksjon av det aktuelle systemet. Stadig mer komplekse systemer, stramme driftsplaner, miljøkrav og mange andre faktorer introduserer nye risikoelementer som kan påvirke sikkerhet og effektivitet. Det blir stadig mer relevant å kunne tilby sanntidsovervåkning og verifikasjon ved å utnytte kontinuerlig overvåking av skipets drift og sikkerhetsstatus. En slik tjeneste vil kunne gi oppdatert status for drift og sikkerhet og anbefale eller til og med kreve tiltak for forbedringer basert på faktisk tilstand til skipet. Målet med denne forskningen er å utforske og skape et rammeverk for sanntidstjenester for å bedre sikkerhet og operasjonell effektivitet av skip. Ved å bruke dette rammeverket og moderne metoder for dataanalyse, vil en mer nøyaktig og betimelig evaluering av sikkerhet og pålitelighet kunne oppnås.

International shipping is an indispensable logistic channel for the global economy which accounts for 90% of the total global trade volume. In addition, waterborne transport is recognized as the most efficient way of cargo transportation. The increasing trend of shipping activities will just continue with the global economy. Furthermore, the digital transformation is playing an important role in the shipping industry. Ships are expected to be equipped with more advanced equipment and less crew onboard. The connectivity between ships and shore is improving. These changes bring both challenges and opportunities. Assuring the safety and efficiency of shipping will become even more important, and will require new approaches to exploit the benefits from digitalization and connectivity. This PhD project aims to explore new methods to monitor ship operations, which can help decision-makers enhance the safety and improve the operational efficiency. Assurance of ships is to determine that a ship and its equipment meet regulations and operational requirements. DNV has been providing assurance services for the maritime industry for many years. Most of the services were executed through onboard inspection and verification of documents. This makes the Class status (Classification and certificate related situation) not up to date. That is why real-time assurance is becoming increasingly relevant. Real-time assurance is to provide assurance service that continuously monitoring the ship operation and safety status. Such a service will present the live status of operation and safety and recommend improvement actions based on the assurance evaluation. The objective is to explore and create the real-time assurance framework of ship operation and safety enhancement. Using this framework and state-of-the-art techniques of forecasting and optimization, we can more accurately evaluate assurance status and reliability to improve safety and efficiency.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd