Tilbake til søkeresultatene

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of The Norwegian Continental Shelf

Alternativ tittel: Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av norsk sokkel

Tildelt: kr 80,0 mill.

Visjonen til senteret er å legge til rette for en energieffektiv bruk av undergrunnen. Senteret ønsker å skape en bærekraftig verdikjede i undergrunnen for å nå nasjonale og globale nullutslippsmål. Fire forskningsområder vektlegges for å oppnå dette: energisystemer, nullutslippsproduksjon, digitalisering og samfunn. Å skape en bærekraftig verdikjede på norsk sokkel krever at man tenker på tvers av fagområder. Økt forståelse av undergrunnen for lagring av hydrogen og CO2, geotermisk energi, i tillegg til effektiv hydrokarbonproduksjon, er elementer som senteret vil fokusere på for å nå målet. Senteret er et av de største forsknings- og industrikonsortiene i Norge med et tverrfaglig lag av forskere som skal jobbe sammen med industrien. Universitetet i Stavanger er vertskap for senteret, med NORCE, IFE og Universitetet i Bergen som de viktigste forskningspartnerne. Senteret skal samarbeide bredt med akademia både nasjonalt og internasjonalt. Våre industripartnere er hovedsakelig operatører på norsk sokkel, teknologileverandører og innovasjonsselskaper som skal bidra til å sikre høy relevans og samfunnsnytte. Senteret skal arrangere en årlig konferanse, Energy Norway. I tillegg kommer formidlingsaktiviteter som skolebesøk, offentlige arrangementer og webinar. Vi har en målsetning om høy produksjon av artikler i vitenskapelige fagfellevurderte tidsskrifter, samt flere konferansepresentasjoner per år. Målet er at NCS2030 skal fremme Norge som en attraktiv teknologi- og kunnskapsleverandør internasjonalt. Sammen skal vi jobbe for en bærekraftig energisektor og for å styrke Norges posisjon innen bærekraft.

The vision of the NCS2030 centre is to facilitate an energy-efficient, multi-purpose utilization of the subsurface into a “Sustainable Subsurface Value Chain” to reach the Net-Zero-Emissions goals on the Norwegian Continental Shelf. Four main research areas are identified, namely Subsurface energy systems, Net-zero emission production, Digitalization and Society. The research activities are organized into eight work packages (WP): six WPs in research, one WP in education and outreach and one WP in management. The Centre will: - Develop new and improved knowledge of geological plays for both hydrocarbon and renewable resources, including storage of CO2 and H2, and geothermal energy near field areas; - Recommend more effective hydrocarbon production solutions with minimized energy and reduced carbon footprint by integrating renewable energy sources and CCS; - Develop the next generation of digital tools and methods for improved subsurface characterization, with multiple scenarios, uncertainty, decision analysis for highly nonlinear problems, large models and big data; - Extend the experience of ensemble-based workflows for emission reduction, energy efficiency and supporting utilization of reservoirs for storage of energy and waste. Education of professionals with new competencies that will drive the transition is an important priority. NCS2030 will enable collaboration between policy makers, field operators, service companies, technology providers and academic groups, and will complement established research initiatives to create new solutions through an innovation program. The Centre consists of 4 main academic and research partners (UiS, NORCE, IFE, UiB), 3 national (UiT, UiO, NFiP) and 13 international academic collaborators, support from at least 6 major energy operators on the NCS, 2 major service companies and 8 innovation/technology companies and associations who will ensure high relevance, impact and dissemination.

Budsjettformål:

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum