Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stim 2020

Tildelt: kr 0,15 mill.

Støtte til Open Access publisering

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder