Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bærekraftig birøkt og bevaring av ville pollinerende insekter i Norge

Alternativ tittel: Sustainable beekeeping and wild pollinator protection in Norway

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektnummer:

331662

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Menneskelig påvirkning på miljøet vårt er en av de største utfordringene vi har i dag. Matproduksjon og andre landbaserte ressurser er uvurderlige for vår overlevelse, og vi må sørge for at produksjonen foregår på en bærekraftig måte. Det er en voksende mengde litteratur som undersøker forholdet mellom honningbier, som er svært viktige bestøvere av en rekke landbruksvekster og ville bier, som uthgjør en viktig del av vårt biomangfold og som er integrert element i naturlig økosystemhelse. Mye av forskningen som er gjort har imidlertid ikke gitt oss mange svar på nøyaktig hvordan honningbier påvirker ville pollinatorer. Norge er et av de beste landene til å studere disse interaksjonene på grunn av relativt store områder med tilnærmet naturlige habitat og lave honningbietetthet. I dette prosjektet skal vi bruke disse ressursene, og i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skal vi utvikle en modell som lar oss forutsi hvor mange honningbisamfunn som kan plasseres i de enkelte områder og habitater, for å skape en blomstrende honning- og pollineringsindustri uten å ha negative effekter på vårt naturlige biologiske mangfold. Prosjektet har to sentrale deler: 1. Utvikling av et modelleringsverktøy, som vil hjelpe oss å forutse bærekraftig nivå i de ulike habitat. 2. Et folkeforsknings (citizen science) prosjekt hvor infrastrukturen til birøkterlagets ulike fylkes- og lokallag over hele landet involveres for å øke bevisstheten om viktigheten av å ivareta både våre norske honningbier, samt beskytte ville pollinatorer. Målet er å utvikle et godt verktøy for landbruksplanlegging og sikre bærekraftig vekst av birøkternæringen. Vi ønsker å forene birøktere og publikum i arbeidet med å opprettholde våre ville pollinatorer og våre naturlige habitater. Dette er det første prosjektet i sitt slag, og vil kunne gjøre Norge til ledende innen bærekraftig landbruksutvikling.

As beekeeping is coming under fire for its potential effect on wild pollinators, this industry requires solid scientific backing in strategies to move forward. Our project aims to design a modelling tool that will allow us to predict the environmental carrying capacity of hives based on the measured competition with local wild pollinators. A citizen science program will double as an effective awareness campaign and as data provision for the tool. It will be comprised of a unified effort from current projects together with the added resources provided by the Norges Birøkterlag regional association chapters. Norges Birøkterlag (Norbi) will work together with partners to fulfill project goals. The project will involve the analysis of existing species data, and assessment of wild pollinator carrying capacity using habitat classifications, as well as a three-year field experiment introducing colonies to an isolated area and assessing the direct impacts on pollinator density and health. The citizen science project will be created by a committee of citizen science leaders from Norbi, NINA and LHS, and include the voluntary efforts of other organizations who wish to join. Norbi will provide training locations and publicization of species I.D. events using local beekeeping leaders from all across Norway. This novel approach to beekeeping land use strategies will provide measured security in reducing pollinator competition while also promoting awareness and the growth of the beekeeping industry in Norway. It will provide reassurances to concerned members of the public, who are also in control of a large portion of land used by beekeepers to maintain healthy colonies and obtain industry-crucial honey yields. This project was written to align with the goals of the Norwegian National Pollinator Strategy, the EU pollinator initiative, and 12 and 15 of the UN sustainable development goals.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram