Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte åpen publisering for Sykehuset Innlandet, regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 99 000

STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrifter med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access").

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder