Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Innovative monitoring and modelling of loads and damage processes on embankment dams

Alternativ tittel: Innovativ overvåkning og modellering av naturlaster og skadeprosesser på fyllingsdammer

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

331676

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

InMoDam innovasjonsprosjekt har som mål å utvikle et praktisk utvalg av verktøy bestående av sensorer og instrumenter, digital prosessering og tilpassede metoder for å måle endringer og skader som kan oppstå når oppstrøms skråning av en fyllingsdammer som utsettes for vind, bølger og is-belasting. Målet er å få ny kunnskap om størrelsen på lastene slik at fremtidig oppførsel og funksjon til dammene kan forutsees og damsikkerheten forbedres. Behovet for ombygging eller tilpasning av designen på erosjonsbeskyttelsen på oppstrøms skråning vil også undersøkes. Ideen er å utnytte teknologi og sensorer som er utviklet og tatt i bruk f.eks i offshore industrien og for marine konstruksjoner som er utsatt for tøffe klimatiske forhold og tilpasse dette til høyfjellsmagasiner for vannkraft i Norden. Utviklingen av slike sensorer og teknologi har hatt en rivende utvikling de senere årene, men vannkraftindustrien har fram til nå ikke fullt ut tatt dette i bruk. Gjennom prosjektet vil minst 3 norske fyllingsdammer bli valgt ut og instrumentert opp med moderne sensorer og instrumenter. Både belastningen fra vind, bølger og is skal måles, samtidig som forandring og skader på konstruksjonen skal måles og dokumenteres Vannkraft industrien er i dette prosjektet representert med Egder Energi, Hydro, Sira-Kvina, Trønder Energi, BKK, Hafslund Eco, Sunnhordaland og Statkraft. Selskapene finansierer innovasjonsprosjektet og betaler omtrent halvparten, mens Forskningsrådet bidrar med det resterende beløpet. Forskergruppa som skal gjennomføre prosjektet består av ledende norske spesialister på feltet fyllingsdammer og kommer fra NTNU og forskningssenteret HydroCen, Multiconsult, Norconsult og Energi Norge. I tillegg er Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) formelt partner i prosjektet og vil bidra med kunnskap og perspektiv i analysene og diskusjonene.

The research project will provide dam owners and their service providers (consultancies and technology suppliers) a practical toolbox of applicable methodologies and technologies for monitoring loads, upstream face, and the potential implication of changes to dam safety. From the regulatory perspective, the toolbox can be used to verify actual loads and future projections of dam safety performance. The project includes installation of wave and wind monitors on at least three different reservoirs for the development of methodologies to predict actual loads more accurately. A number of candidate reservoirs and dams have already been identified. The wave measurements will be used to calibrate numerical models as those widely used for wave prediction in coastal engineering. The measurements will also be used in assessments of riprap condition and its relation to loading history. These parameters will complement methodologies for characterization of dam condition, failure mechanisms and detection of change, both sub-aerially (e.g drone photogrammetry or LIDAR scan) and underwater through use of technologies such as multi-beam sonar. Since upstream dam faces in Norway are often covered in snow and ice when they are not underwater, there is a particular need for more accurate surveying underwater. Such technologies are available and used in the offshore industry (for example multi-beam sonar from ROV), but have not been applied in mountain reservoirs with the challenges that entails in relation to access. The project will develop methodologies to transfer and adapt appropriate technology from the offshore and coastal engineering industries. Instrumentation to give real-time information on change would allow for faster reaction times and a higher degree of confidence in the dam’s condition. Methodologies will include deformation monitoring through the installation of fiberoptic cables and other appropriate technologies.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi