Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare

Alternativ tittel: Nasjonal forskerskole i sosialt arbeid og barnevern

Tildelt: kr 15,9 mill.

NORWEL er den første forskerskolen i sitt slag til å tilby en fordypning innen sosialt arbeid og barnevern. Skolen har som mål å bli en betydelig kraft i arbeidet med å styrke forskningskapasiteten innen disse områdene. Skolen er basert på prinsipper om arbeidslivsrelevans, forskningsintegritet, etikk og brukermedvirkning. NORWEL baserer seg på tett samarbeid med internasjonale og nasjonale forskergrupper, nasjonale og lokale myndigheter innen sosialt arbeid og barnevern, og brukerorganisasjonene Landsforeningen for barnevernsbarn og Velferdsalliansen. NORWEL støtter doktorgradsstudenter i å utvikle forskning med høy relevans for politikk og praksis innen sosialt arbeid og barnevern. De ulike læringsaktivitetene og nettverksmulighetene som tilbys vil være relevant for en videre karriere innen akademia eller i en annen stilling hvor det kreves høy kompetanse. NORWEL tilbyr en innovativ blanding av formelle og uformelle aktiviteter som grunnlag for et inkluderende miljø hvor ideutveksling og diskusjon av sosialfaglige spørsmål står sentralt. I NORWEL møtes erfarne og yngre forskere, praktikere og brukere som vil bidra til å utvikle innovasjonsdrevet forskning av høy kvalitet. På NORWELs meny står PhD-kurs, NORWEL-symposier, KTE-workshops, nettbaserte kollokviegrupper og nettverksaktiviteter både internasjonalt og nasjonalt. PhD-studenter er oppfordret til å tilbringe tid ved et eller flere av de samarbeidende internasjonale partnerne til NORWEL, enten i Australia, Danmark, Finland, Spania, Sør-Afrika og USA. For å støtte individuell mobilitet har studenter muligheter til å søke om midler fra NORWELs Guest Scientific Missions Grants. Fra 2022 til-2026 er Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT vertskap for NORWEL. I 2026 og fram til-2030 tar Institutt for sosialt arbeid ved NTNU over vertskapet.

Academics and practitioners work often alongside instead with each other. Lately, the relation between academic knowledge production and the need for innovative solutions to pressing problems in society at large, and in service delivery in the public sector has been questioned. Concerning the field of social services, including child welfare services, the need for a close partnership between frontline services, higher education and research is particularly pressing, because social work in Norway only recently has been recognized as an academic discipline. Consequently, only a very limited number of PhD-courses with relevance to social work and child welfare services is offered at Norwegian universities, and practitioners and administrators in the various welfare services with a PhD in social work or child welfare are few. NORWEL will establish a sorely needed platform for researcher education in these fields, based on a tight link between knowledge production according to high academic standards, and an awareness for the needs for research-based knowledge in frontline welfare services. Students enrolled in the school will be offered a variety of PhD-courses that are integrated in the formal PhD-education. PhD-courses offered as part of the school's activities will address central topics, relevant to social work, child welfare and welfare service delivery. NORWEL will further establish different communicative meeting arenas, designed to support the development of individual research competency among the school's participants, to establish tight communicative structures between PhD-students, practitioners and end-user interest organizations, and to provide the students participating in NORWEL with opportunities to create a professional national and international network. Thus, the school will be a major contribution to boost the development of research capacity in the field.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester