Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stim OA 2020

Alternativ tittel: STIM OA

Tildelt: kr 19 000

STIM OA

søker om midler fra STIM OA

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder