Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Sønkad refusnjon STIOMOA 2020

Tildelt: kr 8 000

Prosjektnummer:

331700

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Geografi:

Stimulere til ytterligere OA publisering og oppfyllelse PlanSi reg

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder