Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020 for UiO

Tildelt: kr 1,5 mill.

De siste årene har krav om åpen publisering blitt fremmet fra stadig flere hold. Selv om grønn Open Access (egenarkivering) er minstekrav hos de fleste finansiører, ser vi at forskerne ønsker å publisere åpent med CC-lisens. Det publiseres derfor stadig mer åpent på UiO, og det gjelder også i rene Open Access-tidsskrifter. Det er høye utgifter forbundet med åpen publisering. Tilskudd fra STIM-OA vil sikre fortsatt muligheter for åpen publisering.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder