Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Stimuleringsmidler til Oslo universitetssykehus for publisering 2020

Tildelt: kr 0,71 mill.

Samlesøknad for OUS 2020

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder