Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2020

Tildelt: kr 53 000

Å få refundert 50% av totale kostnader på kr 184 620,- til OA-publisering regnskapsåret 2020.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang