Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA søknad for Sykehuset i Vestfold HF

Tildelt: kr 38 000

Vi søker herved om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020 ved Sykehuset i Vestfold HF.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder