Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA NINA 2021 for publiserings-/regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 60 000

I dag må forfattere av vitenskapelige artikler innfri Regjeringens, Forskningsrådets og EUs krav om åpen publisering av vitenskapelige publikasjoner fra prosjekter med offentlig støtte. UH-sektoren har gjerne et publiseringsfond hvor forfattere kan søke om støtte for å innfri dette kravet. Instituttene har bare unntaksvist et slikt publiseringsfond. Mange av de vitenskapelige artiklene blir ofte produsert lang tid etter at prosjektet ble avsluttet. Samtidig er det mange prosjekter som enten ikke har bæreevne til finansiere APC’er, eller som ikke tillater at slike utgifter dekkes av prosjektmidlene. En publiseringsavgift (APC) koster ofte rundt 20000 Nkr, - noen atskillig mer, andre noe mindre. Dette er et drøyt beløp i utgangspunktet, og for forskere som produserer flere vitenskapelige artikler i et år, blir denne kostnaden drøy å bære. Dette fører til at forfatterne må velge å publisere med grønn åpen tilgang; dvs publisere i abonnementsbaserte tidsskrifter og egenarkivere artikkelens aksepterte versjon etter gitt embargo – i stedet for i tidsskrifter som tillater at publisert versjon gjøres åpent tilgjengelig i publiseringsøyeblikket. Forskningsrådets prosjekt for støtte til publisering fungerer som et insentiv og viktig hjelpemiddel for publisering med gull OA i NINA!

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder