Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2020 - SINTEF AS

Tildelt: kr 69 000

Refusjon av gull Open Access 2020 - SINTEF AS

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder