Tilbake til søkeresultatene

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Multispecies biofilm for investigate non-antibiotic therapies in dentistry (MISFAITH)

Alternativ tittel: Multispecies biofilm for evaluering av ikke-antibiotiske teknologier i odontologi (MISFAITH)

Tildelt: kr 20,0 mill.

Antimikrobiell resistens (AMR) – bakteriers utvikling av resistens mot antibiotika, mirakelmedisinen de siste 100 årene – er en økende global trussel. De skyldige er mange, men resultatet er det samme: bakterier får styrker som overmanner antibiotikabehandlinger og gjør dem ineffektive og til og med ubrukelige. En studie fra 2019 fortelleross at 141 000 dødsfall i høyinntektsland var direkte knyttet til bakteriell AMR. To krefter driver frem spredningen av AMR. Den ene er svekkelsen av behandlinger gjennom utviklingen av patogener, fremskyndet av menneskelig atferd. Den andre er fraværet av farmakologisk innovasjon for å svare på en slik ny evolusjon. Det samlede resultatet er et innovasjonsøkosystem som ikke ligger i forkant av den utviklende faren. Her skal vi gjøre en forskjell. I prosjektet vil vi presenteres en ny modell som kan undersøke nye teknologier som reduserer bruken av antibiotika ved fjerning av bakterier på infiserte implantater. Vår nye modell vil redusere bruken av forsøksdyr

The increasing use of biomaterials and medical devices has led to the emergence of new families of diseases related precisely to the use of these new technologies. Titanium dental implants are made with rough surfaces that facilitate good bone integration, but this approach also promotes bacterial adhesion and biofilm formation, and thus, infections. Preventive measures involve surface modifications of titanium implants, regenerative materials to counteract infection-induced bone loss, and debridement of implant surfaces. It is an intricate balance to find the right combination between the implant material, cleaning methods, and regeneration of bone loss. There is a high rate of colonisation of these surfaces due to the induction of biofilm-growing microorganisms, which are progressively resistant to antimicrobial therapies. The accumulation of microbes and biofilm formation, both in teeth and dental implants, triggers an inflammatory process characterized by the destruction of tooth/implant supporting bone. Unless biofilms are appropriately controlled, they accelerate their physiological heterogeneity and a series of complex interactions follows that results in chronic inflammation and loss of adjacent tissues. The condition thus often develops into a vicious circle with a great toll on the general health of the patients. The only way to break the cycle is through rigid biofilm control. MISFAITH aims to develop a dynamic multispecies biofilm model that can be used to model and test 3 novel methods for tackling the challenges associated with biomaterial-induced infections. Success in MISFAITH will have an enormous impact on the dental biomaterials field since as it would shift current treatment procedures to regenerative outcomes, resulting in better treatments and higher patient satisfaction, and less use of antibiotics. Therefore, if successful, the project outcomes will have an enormous social impact and potential for patient welfare.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon