Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av Gull Open Access for 2020 - SINTEF Manufacturing

Tildelt: kr 10 000

SINTEF Manufacturing søker om støtte til refusjon av to publiserte artikler via forskningsrådets utlysning

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder