Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Nasjonal additive manufacturing (AM) konferanse

Tildelt: kr 0,10 mill.

-

-

Det grønne skiftet og miljøutfordringene i verden gjør at store industrier undersøker hvordan de kan endre sine produksjons/lager/service rutiner til en mer bærekraftig næring. «Additive manufacturing» eller 3D printing har potensialet til å bli en ny vekstnæring der behov innen havbruk, energi, olje samt helse m.m. vil kunne dekkes av en ny innovativ form for produksjon og vareleveranse. «Additive manufacturing» (AM) eller 3D printing er for mange kanskje best kjent som hobby ingeniøren som utvikler egne prototyper med en liten 3D printer, men virkeligheten er at dette er en teknologi i rivende utvikling med et stort potensialet. Store næringsaktører ser nå på muligheten fra å gå fra fysiske varelager til bruk av digitale varelagre der AM industrien kan produsere komponenter "on site" der behovet er, og kun i antall en trenger. Denne type omstilling fra fysiske produkter med varierende "lagrings tid" til digitale lager er noe konferansen ønsker å gi innblikk i. Dette kan være en viktig omstilling for flere aktører innen industri og næring. Det vil være aktører fra ulike regulatoriske bedrifter invitert, samt næringsklynger og akademia med sine forskningsprosjekter

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet