Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikkert og energieffektivt rutingsystem for skip

Alternativ tittel: Safe and energy efficient routing system for ships

Tildelt: kr 2,0 mill.

Demonstrasjonsprosjektet skal videreutvikle, demonstrere og validere et sikkert og energieffektivt rutingsystem. Tidligere IPN prosjekt viser at det er mulig å oppnå opptil 3% reduksjon i energibruk med små korreksjoner av fart og kurs for en elektrisk bilferge. I dette prosjektet vil løsninger bli installert og demonstrert på et av Havila Kystrutens nye kystrutefartøy. Prosjektet vil bestå av to deler. Én del for eksperimentell utvikling som vil forbedre eksisterende produkt, samt test og validering på ett av de nye fartøyene. Den andre delen vil vi utvikle metoder for energisparing rundt hele operasjonen til og fra kai, inkludert manøver-, akselerasjon- og retardasjonsfasen. Prosjektet er et samarbeid med partene Norwegian Electric Systems, Hav Design, Havila Kystruten og SINTEF Ocean.

-

Demonstrasjonsprosjektet skal videreutvikle, demonstrere og validere et sikkert og energieffektivt rutingsystem med utgangspunkt i resultatene fra IPN prosjektet "SMARTSHIPROUTING - Selvlærende ruteoptimalisering for skip" med prosjektnummer 295763 i Forskningsrådet. IPN prosjektet har så langt fokusert på minimering av energi under overfart og viser at det er mulig å oppnå opptil 3% reduksjon i energibruk med små korreksjoner av fart og kurs for en elektrisk bilferge. Prosjektet vil derfor bestå av to deler. Én del for eksperimentell utvikling i regi av NES med faglig støtte fra SINTEF Ocean som vil gå direkte på forbedring av eksisterende produkt, samt test og validering på ett av de nye hurtigruteskipene til Havila Kystruten. I den andre delen vil vi utvikle metoder for energisparing rundt hele operasjonen til og fra kai, inkludert manøver-, akselerasjon- og retardasjonsfasen. Fra desember 2021 starter Havila Kystruten seilingen mellom Bergen og Kirkenes slik at innovasjonen kan implementeres, testes og demonstreres allerede fra prosjektets start når eksisterende IPN prosjektet blir avsluttet i løpet av 2021. Med en natuerlig overgang fra et IPN til et demonstrasjonprosjekt sørger vi for at forskningsresultatene fra IPN prosjektet vil bli brukt videre og dermed gi en økt verdiskapning og nytteverdi for hele verdikjeden fra design, utstyrsleverandører, sluttbruker og, ikke minst, for samfunnet gjennom en mer miljøvennlig og energieffektiv operasjon.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2